EBO staat voor EnergieBesparingsonderzoek

Een energiebesparingsonderzoek richt zich op energiebesparing, energiezorg (energiemanagement) en toepassing van duurzame energie binnen uw bedrijf. Om inzicht te krijgen in de energiegebruiken wordt een energiebalans opgesteld (indien gewenst ook een waterbalans). Daarna wordt onderzocht welke maatregelen kansen bieden om energie te besparen en energie efficiënt te gebruiken. Tot slot wordt in kaart gebracht of er besparingen te vinden zijn in de keten of door samenwerking op bedrijventerreinen. Daar waar kansen liggen voor het realiseren van een circulaire bedrijfsvoering zullen ook die met u worden afgestemd en omgezet in maatregelen/onderzoeken. Dit soort onderzoeken leiden tot zogenaamde energie-efficiencyplannen (EEP’s) zoals die ook voor MJA- en MEE-bedrijven worden opgesteld. Klik hier op de knop om een afspraak te maken of een offerte te ontvangen. Alle onderzoeken worden in overleg met personeel binnen uw bedrijf uitgevoerd om er voor te zorgen dat de kennis die binnen uw bedrijf aanwezig is benut wordt. Daarmee bereiken we dat ons advies past bij uw bedrijf en bestaat uit realistische en haalbare maatregelen. Voor alle maatregelen geldt dat uw bedrijf wettelijk verplicht is alle maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Onze energieadviseurs zijn niet alleen in staat om plannen op te stellen, maar helpen u ook om de maatregelen te realiseren.

Afspraak maken of een offerte ontvangen?

Neem contact op